La nostra escola és una escola cristiana

Portem a terme la missió evangelitzadora sobretot per mitjà de la relació entre educadors i alumnes i a través dels ensenyaments relatius a la dimensió religiosa de la cultura i a la religió catòlica.

Tenim una concepció cristiana de l'home, la vida y el món. Com escola franciscana, posem especial atenció en els valors qeu va transmetre San Francesc d'Assís.

La nostra escola és una escola lliure en una societat democràtica

La nostra escola és el resultat de la lliure iniciativa de la societat i de l'impuls d'una comunitat educativa que ofereix una educació cristiana als fills de les famílies de l'entorn que comparteixen el seu model educatiu i volen donar-li suport.

La nostra escola és un servei d'interès públic i una escola oberta a tothom, per això ens acollim al règim de concerts amb l'Administració educativa. Mentre el finançament no permeti la plena gratuïtat de la nostra oferta educativa, les famílies col·laboren a garantir-ne la continuïtat.

La nostra escola està al servei de les persones i és oberta a tothom

Oferim una eduació integral adecuada a les necessitats dels nostres alumnes. El mestres promouen el desenvolupament de les capacitats dels alumnes mitjançant les relacions interpersonals i el processos d'aprenentatge.

La nostra escola és una escola catalana que acull a totes les famílies que hi sol·liciten plaça. Complim la legislació vigent pel que fa a l'admissió de l'alumnat i no discriminem ningú per raons acadèmiques, socials, econòmiques, culturals o religioses.

La nostra escola manté un compromís social

Realitzem una acció educativa encaminada a millorar les relacions socials, amb un compromís per la convivència i la promoció de la justícia i la solidaritat.

Som un centre sensible a les exigències d'atenció a la diversitat i afavoreix la integració social dels alumnes procedents d'altres cultures.