Franciscanes

L’ideari franciscà acull, valora i estima. Fonamenta l’educació en la familiaritat, la confiança, la senzillesa i el diàleg. Qualitat d’educació fruit de la reflexió de la pràctica docent. Innovació pedagògica fonamentada en evidències de millora educativa al llarg de dècades. Continguts AICLE-CLIL 100% impartits en llengües estrangeres al llarg de tot l’itinerari formatiu. Acreditació oficial de la llengua anglesa incorporada a l’avaluació ordinària de l’aprenentatge. (TOEFL, TOEIC, 360º LPT) Ampliació acadèmica: assignatures Middle School i Batxillerat Dual Americà. Acció educativa facilitadora de l’adaptació al món escolar, de l’assoliment d’aprenentatges i del camí en les diferents etapes educatives. Comunicació família/escola àgil, facilitada per eines digitals amb accés a la intranet acadèmica. Psicopedagogs i docents que vetllen per l’evolució positiva de les necessitats de l’alumnat i la família. Generacions d’alumnat amb resultats acadèmics exitosos acreditats.

RkJQdWJsaXNoZXIy NDYyNTI=