Noticias

AGRAÏMENT A LA FUNDACIÓ “LA CAIXA”

La nostra Escola “Sant Francesc d’Assís” de Barcelona ha rebut el suport de la Fundació “la Caixa”, a través de CaixaBank, per aquest curs 2023-2024.

És una donació que va destinada a ajudar a les despeses que té l’Escola, per atendre a l’alumnat en situació de vulnerabilitat social i econòmica.

Principalment, són alumnes becats per l’Escola, i alumnes en situació de “Pla de Xoc”, que tot ho han de rebre gratuïtament, no només l’ensenyament sinó l’uniforme, les sortides escolars…., la qual cosa fa que les despeses de l’Escola estiguin per sobre de les possibilitats que ella té.

Per això:

Moltes gràcies, Fundació “la Caixa”!