comedor

Menjador escolar

L’escola disposa de cuina pròpia i ofereix un menjar de qualitat per al seu  alumnat.  Prepara  dieta  especial  quan  és necessària temporalment per motius de salut. Atén al·lèrgies i intol·leràncies alimentàries. Els menús són variats i dietèticament equilibrats, estan disponibles al web de l’escola.

El servei de cuina s’ofereix conjuntament amb l’empresa Hostessa, que aporta el personal qualificat i que realitza integrament el menjar dins de la cuina de l’escola.

Es pot fer ús del servei de menjador des del primer dia de classe.

El preu, per als alumnes que optin per utilitzar el servei de menjador el curs sencer, és de 159€ durant els 10 mesos compresos entre setembre i juny.

Els alumnes que utilitzin el servei de menjador en dies esporàdics pagaran 9,5€ per dia.