Noticias

Preinscripció i matrícula escolar

Conscients de la importància per triar el col•legi dels nostres fills/es, oferim aquest espai amb allò que pot resultar útil per dur a terme la vostra elecció.
Proporcionem dos mitjans personalitzats de comunicació amb l’institució educativa. La videoconferència personalitzada atén individualment la família en un format que facilita la comunicació sense desplaçaments. Permet compartir el projecte educatiu, resoldre les inquietuds i necessitats de cada família.
La visita presencial s’organitza en grups reduïts amb famílies interessades per cada etapa educativa. Permet conèixer el projecte educatiu de les diferents etapes, l’equip directiu, parlar amb l’equip docent, fer un recorregut pels espais de l’escola i atendre les diferents qüestions que es plantegin durant la visita.
Seleccioneu aquella que sigui del vostre interès, o bé escolliu ambdues.

Podeu adreçar-vos directament a la informació de la matrícula escolar en el següent enllaç:

La nostra escola és un centre concertat per la Generalitat de Catalunya que escolaritza nens i nenes entre els 3 i els 12 anys (de P3 a 6è de Primària) i que tenim conveni per assegurar la continuïtat per l’ESO amb un altre centre.

Som un centre d’una línia, molt familiar i acollidor. Proporcionem un ambient de seguretat i proximitat que és ideal per els nens i nenes d’aquesta edat ja que els ajuda a sentir-se com a casa seva, còmodes i tranquils, i els ajuda a fer els seus aprenentatges amb alegria i il·lusió.

Oferim Servei de Cuina i Menjador, així com Activitats Extraescolars i també Acollida Matinal.

Les famílies participen i col·laboren a través de l’AMPA i el professorat està en contacte directe amb tothom a través de la Plataforma Clickedu.

L’equip de mestres té com a finalitat participar activament en el desenvolupament integral dels aspectes intel. lectuals , afectius i socials de les nenes i els nens de l’escola.

A continuació assenyalarem algunes aportacions, que posem en pràctica en el procés d’ensenyament i aprenentatge, que contribuiran al desenvolupament de les competències bàsiques.

Cal destacar que

L’alumnat és el protagonista del seu propi aprenentatge usant estratègies per ser progressivament més autònom.

Els docents guien, orienten, adapten i modifiquen les activitats d’aprenentatge i els criteris d’avaluació per atendre la diversitat a l’aula.

La metodologia és global i activa per potenciar aprenentatges significatius, és a dir, el professorat utilitza contextos quotidians i familiars perquè els infants trobin la utilitat d’allò que estan aprenent i ho traslladin a diferents contextos.

L’alumnat en farà ús de les biblioteques d’aula i de centre, i de les noves tecnologies com un recurs més per trobar sentit al seu treball, i prendre consciència dels seus errors i superar-los. Des del moment en què arribeu a la nostra escola, amb el vostre fill/a de tres anys, iniciem un viatge tots junts a través de l’etapa d’infantil i de primària.

Aquest viatge comença als tres anys i s’acaba als dotze. Al llarg d’aquest període els vostres fills/es van experimentant una sèrie de canvis físics i emocionals.

Pel que fa a aquests canvis emocionals, des de l’escola els acompanyem -us acompanyem-, els atenem des de la proximitat i amb molt d’afecte perquè aprenguin a gestionar les emocions mitjançant el desenvolupament d’unes estratègies generades a partir d’unes activitats adaptades a cada edat, tot seguint les metodologies pedagògiques pròpies de la nostra escola.

El nostre propòsit com a escola és que, al llarg d’aquest viatge, els vostres fills/es aconsegueixin ser:

APASSIONATS/DES amb tot el que fan.

CURIOSOS/ES per descobrir nous mons i nous aprenentatges.

CREATIUS/VES per inventar i desenvolupar idees noves i originals.

PERSEVERANTS per seguir endavant i aconseguir tot allò que volen.

I, sobretot, nosaltres ens esforçarem al màxim perquè siguin FELIÇOS.

Tot això afavorirà que els vostres fills/es siguin competents i aconsegueixin els millors resultats acadèmics en l’etapa de primària.

Esperem i desitgem compartir amb vosaltres aquest viatge.

Informacions del procés d'admissió

Aquest espai està dedicat a acompanyar a les famílies en el procés de Preinscripció i Matriculació.

Hi trobareu la informació necessària per seguir el procés de la manera més senzilla possible.

Codi del centre: 08005965 – Escola Sant Francesc d’Assís

Per al segon cicle d’educació infantil, educació primària s’estableixen els calendaris següents:
La oferta inicial de places per a la preinscripció escolar del curs 2024-2025 és la següent:

MATRÍCULA ESCOLAR CURS 2024-2025

En aquest apartat es podrà consultar l’assignació al centre de l’alumnat de segon cicle d’educació infantil i educació primària i educació secundària.

El Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya ha creat una web del procés de Preinscripció i Matriculació.  Hi trobareu tota la informació sobre aquest procés: criteris que s’apliquen per resoldre situacions d’empat de les sol·licituds en el procés de preinscripció i matrícula, documents que cal aportar per realitzar la preinscripció i el calendari previst per fer la preinscripció i la matriculació del proper curs. Quan s’apropen les dates de matriculació, el Departament d’Ensenyament actualitza la informació.

Enllaç al web del Departament d’Ensenyament

https://preinscripcio.gencat.cat

Enllaç al web del Consorci d’Educació

https://www.edubcn.cat/ca/alumnat_i_familia/informacio_general_matriculacio/preinscripcio

Recordem que només es pot presentar una sol·licitud de preinscripció per alumne/a. En aquesta, s’hi poden indicar peticions d’admissió en diversos centres, sempre ordenats per ordre de preferència. La presentació de més d’una sol·licitud comporta la invalidació dels drets de prioritat que puguin correspondre.