uniformes

Uniforme

L’uniforme escolar té una funció identitària i persegueix els següents objectius recollits al Projecte educatiu i a les Normes d’organització i funcionament dels centres de Franciscanes:

· Educar en la senzillesa.

· Evitar diferències entre l’alumnat en relació al vestuari i l’aspecte extern.

· Afavorir la integració de l’alumnat amb el sentiment de pertinença.

· Adequar el vestuari a la situació escolar

· Facilitar l’elecció del vestuari diari.

· Disminuir despeses en el vestuari diari.

La col·lecció d’uniforme escolar de les escoles Franciscanes té en compte els següents aspectes:

– L’ús optatiu de faldilla o pantaló per a les nenes a fi d’afavorir el Pla d’igualtat de gènere que la Titularitat desitja implementar.

– La imatge corporativa unificada reforça la projecció externa de les escoles Franciscanes.

– La prescripció de l’uniforme escolar inclou la possibilitat d’elecció de l’usuari en tant que disposarà d’opcionalitat de peces i colors a fi d’acceptar la diversitat dins de la uniformitat. L’uniforme de carrer i el d’esport tindrà un ventall de peces i colors que no caldrà adquirir-los tots.

– La compra a través del web de l’escola facilita l’adquisició en línia de l’uniforme escolar i permet realitzar comandes fàcilment i estalviar temps i despeses de desplaçament.

– El fabricant, el disseny i la confecció són de proximitat i les seves pràctiques responen a criteris de responsabilitat social que aposten per l’economia d’escala ja que optimitza un mateix estoc per a les escoles Franciscanes.

La implantació de l’uniforme escolar unificat serà gradual.  El curs 2021-2022 l’iniciarà  els grups d’Educació Infantil 3 anys i continuarà progressivament en els següents cursos. L’uniforme actual conviurà amb el nou mentre les famílies no hagin d’adquirir noves peces. Tanmateix qui desitgi adquirir el nou uniforme escolar, podrà fer-ho lliurement.

L’ús de l’uniforme és obligatori des d’Educació Infantil fins a 6è de Primària.

L’equipament esportiu és obligatori a tot l’alumnat en la classe d’Educació Física. Els dies que l’alumnat no tingui en l’horari aquesta assignatura, no pot venir a l’escola amb xandall.

A continuació oferim la col·lecció de la roba de diari i l’equipament esportiu. L’alumnat d’Eduació Infantil pot optar per utilitzar ambdós uniformes o només l’equipament esportiu.

La família pot escollir quines peces decideix utilitzar com a uniforme escolar de l’equipament diari i de l’esportiu.

Per realitzar la compra en línia de l’uniforme escolar accediu al següent enllaç: