mvv

Missió

L’escola és un lloc privilegiat per afavorir el creixement i la maduració de l’alumnat en totes les seves dimensions. És la nostra missió:

  • Ajudar a l’alumnat a descobrir les seves potencialitats afectives, intel·lectuals i físiques, i a acceptar les qualitats i limitacions pròpies.
  • Afavorir el desenvolupament de la dimensió social de l’estudiant, com un aspecte rellevant en el seu desenvolupament integral, acompanyant-ho a interactuar en la comunitat.
  • Potenciar el desenvolupament de la seva dimensió ètica i transcendent, facilitant la recerca de el sentit de l’existència humana.

Visió

  • Reconeixem el caràcter únic i la història singular de cada alumne, i fonamentem la relació educativa en la familiaritat, la confiança i el diàleg
  • Com a escola franciscana, els membres que la integren promouen una relació d’acollida que eviti la discriminació.

Valors

Eduquem en valors que descobreixin en els nostres alumnes actituds de persona i ciutadà íntegre, que adquireixi opinió pròpia i aprengui a fer valoracions amb sentit crític, capaç de desenvolupar amb creativitat el compromís propi per fer una societat més justa.

Com a escola franciscana, ens identifiquem amb:

  • La convivència fraterna de la vida en comunitat, amb la humilitat de el respecte a les persones que ens envolten, amb la paciència necessària per superar les adversitats i amb l’alegria de viure com a experiència feliç.
  • Posem l’accent en valors evangèlics. Eduquem per a la convivència i la pau. Eduquem per a la justícia i la solidaritat. Eduquem en llibertat i per la llibertat.