solicitud

Preinscripció escolar curs 2024-2025

Aquest espai està dedicat a acompanyar a les famílies en el procés de Preinscripció i Matriculació.

Hi trobareu la informació necessària per seguir el procés de la manera més senzilla possible.

Codi del centre: 08005965 – Escola Sant Francesc d’Assís

Per al segon cicle d’educació infantil, educació primària s’estableixen els calendaris següents:
La oferta inicial de places per a la preinscripció escolar del curs 2024-2025 és la següent:

MATRÍCULA ESCOLAR CURS 2024-2025

En aquest apartat es podrà consultar l’assignació al centre de l’alumnat de segon cicle d’educació infantil i educació primària i educació secundària.

El Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya ha creat una web del procés de Preinscripció i Matriculació.  Hi trobareu tota la informació sobre aquest procés: criteris que s’apliquen per resoldre situacions d’empat de les sol·licituds en el procés de preinscripció i matrícula, documents que cal aportar per realitzar la preinscripció i el calendari previst per fer la preinscripció i la matriculació del proper curs. Quan s’apropen les dates de matriculació, el Departament d’Ensenyament actualitza la informació.

Enllaç al web del Departament d’Ensenyament

https://preinscripcio.gencat.cat

Enllaç al web del Consorci d’Educació

https://www.edubcn.cat/ca/alumnat_i_familia/informacio_general_matriculacio/preinscripcio

Recordem que només es pot presentar una sol·licitud de preinscripció per alumne/a. En aquesta, s’hi poden indicar peticions d’admissió en diversos centres, sempre ordenats per ordre de preferència. La presentació de més d’una sol·licitud comporta la invalidació dels drets de prioritat que puguin correspondre.